Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại huyện Hòn Đất

(09:44 | 03/08/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 1008/KH-STP ngày 10/6/2020 của Sở Tư pháp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo địa bàn năm 2020, sáng ngày 29 tháng 7 năm 2020 Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hòn Đất.

          Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đào Xuân Nha - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng thủ trưởng các Phòng, ban cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 7/14 xã, thị trấn và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòn Đất.

   

Đại diện Ủy ban nhân dân huyện thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện, trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cũng như những khó khăn, vướng mắc mà địa phương gặp phải trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/6/2020, Hội đồng nhân dân huyện ban hành 02 nghị quyết, Ủy ban nhân dân huyện ban hành 01 quyết định để thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương. Trong đó, Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất về việc ban hành Quy định tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng chính sách khi từ trần được Sở Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền kết luận văn bản ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất đã ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND để bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND theo Kết luận số 943/KL-STP ngày 03/6/2020 của Sở Tư pháp. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòn Đất không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra góp ý những nội dung chưa phù hợp thể hiện trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện cũng như trao đổi, rút kinh nghiệm đối với trường hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đúng thẩm quyền; các văn bản quy phạm pháp luật cần được rà soát, kiểm tra lại khi được kiến nghị hoặc phát hiện được.

Ngoài ra, địa phương trao đổi về việc áp dụng văn bản; việc xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện, cấp xã cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật, giải đáp những kiến nghị của địa phương nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Trần Văn Khái, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện, cấp xã cũng như kịp thời xử lý những văn bản trái pháp luật theo quy định. Trong thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, địa phương có gặp phải những khó khăn, vướng mắc thì địa phương có thể trực tiếp trao đổi với Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp để kịp thời tháo gỡ giúp ban hành văn bản đúng quy định, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

Thùy Lan