Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020

(14:55 | 02/01/2020)

Sáng ngày 31/12, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020. Chỉ đạo Hội nghị có Bà Đặng Hoàng Oanh – Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Lâm Minh Công - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tư pháp; bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; đại diện Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Hội luật gia, Hội Công chứng tỉnh; đại diện Phòng Tổ chức pháp chế, Sở Giao thông vận tải; Lãnh đạo Sở Tư pháp; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; toàn thể công chức, viên chức Sở Tư pháp và các đồng chí đạt khen thưởng năm 2019.

(Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và dự thảo kế hoạch công tác tư pháp năm 2020; trình bày một số tham luận về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; công tác chỉ đạo, quản lý đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở; công tác pháp chế ngành giao thông vận tải; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với cơ quan thi hành án dân sự trong tham mưu giúp UBND trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; công tác trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang: Chủ động tiếp cận, phục vụ kịp thời. Qua đó, cũng trao đổi những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác tư pháp ở địa phương.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, phát biểu chỉ đạo

Đánh giá công tác Tư pháp của tỉnh Kiên Giang trong năm 2019, đồng chí Đặng Hoành Oanh – Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng: Công tác tư pháp năm 2019 của Kiên Giang tiếp tục có bước chuyển mạnh mẽ với nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và đạt được những kết quả hết sức nổi bật. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp, góp phần hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền Tỉnh, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Với những thành tích đã được, trong năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang là một trong 18 địa phương của cả nước được tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp”. Thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu với những kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong năm qua. Với tinh thần đó, đồng chí cũng nhất trí với báo cáo công tác của Ngành Tư pháp tỉnh Kiên Giang trong năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020, đồng thời, Kiên Giang cần quan tâm, tập trung nguồn lực thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Cần chủ động tham mưu với Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cấp chính quyền của Tỉnh về các vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong hoạt động chỉ đạo điều hành. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc chủ động phản ứng chính sách pháp luật, phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đề xuất, tham mưu các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các khiếu nại, tranh chấp đầu tư quốc tế. Nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định VBQPPL, gắn kết với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật, trong đó chú trọng việc đánh giá tác động của các chính sách, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt Kiên Giang cần xác định rõ công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và triển khai thi hành pháp luật là trách nhiệm quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, quản lý nhà nước của địa phương mình, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và bố trí đẩy đủ nguồn lực thực hiện; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức pháp chế trong các hoạt động này.

- Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp theo chủ trương, Nghị quyết của Đảng, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trương ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh Kiên Giang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các bộ luật, luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực trong năm 2020. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, cải tiến về nội dung, hình thức các ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mở thêm các chuyên mục, chuyên trang điện tử; bám sát nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 (theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ), giải quyết tốt các vấn đề về hộ tịch, quốc tịch tại địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp: đấu giá tài sản, công chứng, luật sư. Đồng thời, chú trọng công tác thanh, kiểm tra, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, doanh nghiệp nhưng vẫn giữ được vai trò quản lý nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp nhằm cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ngành; kiên quyết chống nhũng nhiễu, tiêu cực.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh khẳng định nhiệm vụ của các cơ quan Tư pháp trong năm 2020 sẽ rất nặng nề nhưng tin tưởng rằng, Tư pháp Kiên Giang sẽ quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đồng tình các nội dung mà báo cáo của Sở Tư pháp đã nêu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Bé –UVBCH Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phát biểu ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư pháp đã dành cho tỉnh Kiên Giang. Bà cho biết công chức, viên chức Sở Tư pháp đã hoàn tất vai trò của mình là “người gác cổng” trong lĩnh vực pháp lý tại địa phương. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật đã có nhiều cố gắng, nỗ lực. Bà Kim Bé cũng đề nghị ngành Tư pháp quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, không chỉ ngành Tư Pháp mà còn nhiều ngành khác.

Nhân dịp này thay mặt Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã trao tặng tập thể Sở Tư Pháp tỉnh Kiên Giang danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư Pháp” có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Cơ quan Tư pháp siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”.

 

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lâm Minh Công – Giám đốc Sở Tư pháp nghiêm túc tiếp thu và cảm ơn các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo tỉnh và những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị. Bên cạnh đó, đồng chí cũng biểu dương sự đóng góp của toàn thể công chức, viên chức ngành Tư pháp trong tỉnh đã góp phần vào những thành tích chung mà Ngành đã đạt được trong năm qua; đồng thời động viên sự nỗ lực và phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức ngành Tư pháp trong năm tới đạt thành tích cao hơn. Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh trong năm 2020 với nhiều nhiệm vụ quan trọng, ngành Tư pháp phải tiếp tục bám sát theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020 được đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Lâm Minh Công – Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang phát biểu kết luận Hội nghị

Bích Liễu - Văn phòng sở