Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân

(09:26 | 20/12/2019)

Sáng ngày 19/12/2019, tại trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng chủ trì Hội nghị do đồng Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo và đồng chí Lê Thành Long, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

          Tham dự tại điểm cầu Trung ương còn có đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

        Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, chủ trì điều hành Hội nghị do đồng chí Lê Thị Minh Phụng, Tỉnh ủy viên , Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu Kiên Giang còn có đồng chí Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Ban Đảng của Tỉnh ủy, báo cáo viên của Đảng cấp tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Trưởng Phòng Tư pháp.

Trong Hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Báo cáo tóm tắt về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Từ kết quả đạt được trong 15 năm qua, Ban Chỉ đạo đã đề ra 03 phương hướng và 09 nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Ngoài ra, một số Bộ, ngành, địa phương phát biểu ý kiến và Báo cáo tham luận kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW theo chuyên đề.

Trên cơ sở Báo cáo tổng kết, các ý kiến phát biểu cho thấy sự thống nhất đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể trong triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW trong 15 năm qua. Kết quả tổng kết cho thấy nhận thức, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt của người đứng đầu là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW cũng như trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung./.

Kim Loan