Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Cục con nuôi làm việc với Sở Tư pháp về công tác nuôi con nuôi tại tỉnh Kiên Giang

(15:24 | 27/08/2019)

Ngày 14/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang tiếp và làm việc với Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp về công tác nuôi con nuôi theo Công văn số 424/VP-CCN ngày 06/8/2019 của Cục Con nuôi về việc thực hiện Kế hoạch công tác địa phương năm 2019.

Thành phần Đoàn công tác của Cục Con nuôi gồm có: Bà Nguyễn Thị Hảo, Cục trưởng Cục Con nuôi làm Trưởng đoàn; ông Phan Đăng Kiên, Trưởng phòng Quản lý con nuôi nước ngoài và bà Trần Thị Ngọc Trâm, Chánh Văn phòng Cục làm Thành viên.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, có ông Lâm Minh Công, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện công tác nuôi con nuôi tại địa phương trong thời gian qua như: Tình hình triển khai các quy định pháp luật về nuôi con nuôi, việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải quyết nuôi con nuôi trong tình hình mới, việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP; tình hình và kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước,  vấn đề con nuôi nhà chùa/cơ sở tôn giáo, tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, những thuận lợi và khó khăn tại địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng đã trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà địa phương còn vướng trong quá trình triển khai, thực hiện công tác nuôi con nuôi.

Qua buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hảo, Cục trưởng Cục Con nuôi, đại diện Đoàn công tác nhận xét công tác nuôi con nuôi được địa phương quan tâm, triển khai và thực hiện tốt, các nội dung liên quan đến công tác nuôi con nuôi được Trung ương triển khai thực hiện thì tại địa phương đã cụ thể hóa triển khai đầy đủ các nội dung. Việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước và giải quyết hồ sơ con nuôi nước ngoài tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không có trường hợp nào bị hủy bỏ, chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi. Đối với công tác nuôi con nuôi nước ngoài, Sở Tư pháp đã có sự chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tại địa phương. Công tác rà soát, đánh giá nhu cầu cần tìm gia đình thay thế của trẻ em luôn được quan tâm thực hiện, kết quả xác minh của công an tỉnh về hồ sơ, nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi luôn được bảo đảm rõ ràng.   

Sau buổi làm việc tại Sở Tư pháp, Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cũng nhân dịp này, Đoàn cũng thăm Cơ sở bảo trợ mái ấm Tình mẹ tại huyện Tân Hiệp và Khu di tích lịch sử Hòn Đất, viếng mộ đồng chí Phan Thị Ràng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (nguyên mẫu chị Sứ trong tác phẩm Hòn Đất của Nhà văn Anh Đức) tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Phương Linh