Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch tại tỉnh Kiên Giang

(08:49 | 24/05/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-STP ngày 06/5/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Sở Tư pháp đã phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Hậu Giang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã, nội dung học tập được tổ chức theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch của Bộ Tư pháp. Các học viên hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và thực hiện đúng nội quy, quy chế học tập sẽ được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ hộ tịch.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng này, nhằm nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn, tăng cường tính chuyên nghiệp, hạn chế sai sót, vi phạm khi thực hiện đăng ký các sự kiện hộ tịch của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch và để bảo đảm trước ngày 01/01/2020, 100% công chức làm công tác hộ tịch của địa phương được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về nghiệp vụ hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch.

Phương Linh