Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết thi đua, khối thi đua Sở tư pháp năm 2018

(08:37 | 25/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 05/3/2018 của Sở Tư pháp về việc thành lập Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp năm 2018; Quy chế số 02/QC-KTĐ ngày 05/4/2018 về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp và Bản ký kết giao ước thi đua số 05/BGUTĐ-KTĐ ngày 16/4/2018 của Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp. Sáng ngày 24/12/2018, Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước làm Khối trưởng đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2018. Tham dự cuộc họp, có đ/c Trần Văn Khái – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Lãnh đạo của 10 đơn vị trong Khối.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã tích cực trao đổi và cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, toàn thể công chức, viên chức của Khối thi đua thuộc Sở đã tham gia sôi nổi các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của phòng, đơn vị mình và hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao ước thi đua đã ký kết đầu năm. Qua đó, các thành viên đã trao đổi và bình chọn, suy tôn hạng Nhất, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Văn phòng Sở; 01 Bằng khen hạng Nhì cho Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và 01 Bằng khen hạng Ba cho Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL.

Hội nghị đã thảo luận, lựa chọn Khối trưởng và Khối phó cho năm 2019 theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các thành viên trong Khối thống nhất lựa chọn Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Khối trưởng), Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Khối phó).

Bích Liễu