Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng số 02

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(10:52 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng số 02

 

- Địa chỉ: 98 Nguyễn Trung Trực, KV 08, TT Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

 

- Số diện thoại: 02973 980 996