Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ công tác ISO, triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001

(14:12 | 06/05/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   53-QD-STP BCĐ và tổ cong tac ISO.pdf