Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng công chứng Minh Lương

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(11:08 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng Minh Lương

 

- Địa chỉ: 776 Khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 02973 619 317